• mail@ankarasanalofis.net
  • 0542 401 26 67
Şirketlerde Resmi Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Şirketlerde Resmi Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?


Şirketler birçok farklı sebepten ötürü adreslerini değiştirebilirler. Bazen şehir içerisinde daha büyük bir adrese taşınabildikleri gibi bazen de şehir dışına taşınmaları söz konusu olacaktır. Son dönemde sanal ofislerin popüler bir hale gelmesi birçok insan adres değişikliği ile bu ofislere geçmesine sebep olmaktadır. Şirketlerde resmi adres değişikliği yapılırsa bunun farklı kurumlara bildirilmesi gereklidir. Aksi halde geçiş tamamlanmaz.


Limited Şirketlerde Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?


İşlemlerin ilk aşamasında Mersis’ten başvuru yapılarak talep numarası alınacaktır. Bunun sonrasında randevu almanıza gerek olmadan bölge temsilciliğine müracaat edebilirsiniz.

Ardından bir dilekçe yazmanız gerekecektir. Dilekçede adres değişikliği net bir şekilde bildirilmelidir. Ayrıca dilekçe şirket yetkilisi tarafından imzalanmalı ve şirket kaşesi basılmalıdır. Eğer vekâleten dilekçe imzalanıyorsa vekâletin aslı ya da kopyası dilekçeye ek belge olarak sunulmalıdır.

Limited şirketlerde resmi adres değişikliği yapılması için genel kurul tarafından onay verilmesi şarttır. Bu onayın belgelenmesi ve kurulca düzenlenen hazirun cetvelinin dosyaya eklenmesi gerekmektedir.


Anonim Şirketlerde Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?


Anonim şirketlerde yapılacak adres değişiklikleri nispeten daha basittir. Genel kurula sunum yapılmadığından kararlar daha rahat bir şekilde alınabilir. Bu işlemlerin ilk aşaması değişmez. Anonim şirketlerde de ilk olarak Mersis üzerinden talep numarası alınması ve bölge temsilciliklerine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Adres değişikliğine ait dilekçe hazırlanmalı ve şirket yetkilisi tarafından onaylanmalıdır. Benzer bir şekilde vekalet durumu söz konusu ise noterden alınan belgenin aslı veya fotokopisi dilekçeye eklenmelidir.

Yönetim kurulu tarafından alınan karar da başvuru evrakları içerisinde olmalıdır. Alınan kararın aslı konabildiği gibi bir sureti de başvuru evrakları arasında yer alabilir.


Şirketlerde Adres Değişikliği Sonrasında SGK İşlemleri Nelerdir?


Şirketler yapacakları adres değişikliklerini SGK’ya da bildirmelidir. şirketlerde resmi adres değişikliği aynı şehir içerisinde yapılıyor olsa dahi bu bildirinin yapılması gerekir. Şehirler bölgelere ayrılmıştır ve adres değişikliği bölge değişikliğine sebep olabilir. Bu durumda şirketin SGK sicil numarası değişecektir.

Başvuruların en geç 10 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Aksi halde çalışanların sigorta haklarında ve yükümlülüklerinde sorunlar meydana gelmektedir.